02 декември 2008

Радио станция Minnepolis споменават Джордан и Кристина


В интервюто долу виждаме, че се споменават Джордан и Кристина.Това интервю е взето от анонимен човек.Ето го:
Анонимният: Този човек, Джордан Братман, някои мои приятели които го познават казват, че е най-студения човек който някога е съществувал...казват, че като говори си мрънка под носа и шепне, но въпреки това е добър човек.Ходили са му на гости и Кристина също е била добра.
Първият DJ: Кристина е била добра!? (смее се)
Анонимният: Да, казват, че е била много любезна, не им е говорила сопнато, предлагала им е вода и други работи.
Вторият DJ: Боже, това беше добро да се чуе.